upload

Miljøgodkendelser og relevante rapporter

CPH Koncernårsrapport 2021

Københavns Lufthavne A/S koncernårsrapport for 2021 (kun på engelsk)

CPH - Årsrapport om flystøj 2020

CPH's egenkontrolrapport om flystøj i 2020 til Miljøstyrelsen

CPH Årsgraf 1925-2020

Fin planche der beskriver CPH's start i 1925 og frem til året 2020, hvor COVID-19 pandemien ændrede meget! 

CPH Facts and Figures 2019

CPH's vigtigste nøgletal for 2019 er her præsenteret på en overskuelig måde.

Miljøgodkendelse af støj fra flytrafik - vilkårsændring

Vilkårsændring til "Revurdering af miljøgodkendelse - Vilkår om støj fra afvikling af flytrafik". Miljøstyrelsen, 2. marts 2016. Vilkårsændringen drejer sig om taxstøj. 

Miljøgodkendelse af støj fra flytrafik

Revurdering af miljøgodkendelse "Vilkår om støj fra afvikling af flytrafik". Miljøstyrelsen, 17. juni 2014. 

Støjbelastning fra flytrafik i 2018

I miljøgodkendelsen er der krav om at CPH hvert tredje år får foretaget en støjberegning af det foregående års flytrafik. Støjberegningen skal foretages af et eksternt firma.