Andre krav

Test af flymotorer


CPH har en række krav til hvor og hvornår flymotorer må testes. Disse krav er forankret i CPH's gældende lokale bestemmelser og i miljøgodkendelsen.

Når et fly og dets motorer har været til service, foretages der efterfølgende en test af flymotorerne. Det kalder man en motorafprøvning. Bliver motoren testet med højere effekt end tomgang, er der tale om en motorkøring. Tilsvarende er en test op til tomgangsydelse en tomgangskøring.

Under fanebladet "Om støj/Støj fra lufthavnen" og "Motorafprøvninger" er test af flymotorer i lufthavnen beskrevet mere indgående. 

Brug af APU

De fleste fly der benytter lufthavnen, har en hjælpemotor kaldet en APU (Auxiliary Power Unit). APU’en er en lille jetmotor, der producerer strøm til flyet, når det er på jorden og hovedmotorerne er slukkede. APU’en bruges til opstart af hovedmotorerne, lys, aircondition og flyets andre tekniske installationer. APU'en er oftest placeret i halen af flyet, og som andre jetmotorer udsender den en del støj ved brug.

CPH har derfor en række krav til brugen af APU. For at mindske støjen må APU'en maksimalt benyttes fem minutter før flyet skal afsted fra en standplads og fem minutter efter, det er ankommet til en standplads.

Under fanebladet "Om støj/Støj fra lufthavnen" og "Støj fra flyenes brug af hjælpemotor" er brugen af APU i lufthavnen beskrevet mere indgående. 

Reversering i forbindelse med landing


CPH har et krav om at et landende fly ikke må foretage reversering over motorens tomgangsydelse. Kravet er forankret i AIP EKCH (Aeronautisk Informations Publication for Københavns Lufthavn) som kan ses på flyveledelsen Naviairs hjemmeside.

I forbindelse med en landing kan jetfly rette udstødningsluften fra motoren fremad og dermed bremse flyet ned. Dette sker ved hjælp af "skovle" eller "trykafbrydere" der vender luftstrømmen. Reverseringen sker dels for at reducere slid på bremserne dels for at forkorte landingsafstanden. 

En reversering skaber støj. For at begrænse støjen må flyene ikke reversere over motorernes tomgangsydelse.  

"Skovle" på flymotorerne retter luftstrømmen fremad og bremser flyet ned under landing.