Støj fra lufthavnen

Støj fra startende og landende fly


Det væsentligste bidrag til støjbelastningen omkring lufthavnen er støj fra fly, der letter og lander. Støjen fra et fly kommer fra dels motorerne dels fra luftens passage af flyet, når flyet er luftbåret.

Støjen fra en flymotor kommer fra flere kilder: Rotationen af ventilator, kompressor og turbine, forbrændingsprocesser, og den udstrømmende ”jetstråle”. Når flyet er i luften, vil luftens passage på flyets skrog, vinger og landingsstel også være en betydelig støjkilde.

Airbus 320 neo er en af de nyeste mellemdistancefly fra Airbus.
Der er mange andre støjkilder end flymotorerne. Vingernes design og udformning, indstilling af flaps og slats på vingerne (bevægelige dele til styring af flyet) under start og landing, udslået landingsstel (ved landing) og andre detaljer medvirker alle som kilder til støj.


Reducerer støj ved kilden

Ingeniører og teknikere indenfor flybranchen arbejder konstant på at finde måder at reducere støjen på. Gennem de sidste årtier er støjen fra flytrafikken blevet reduceret væsentligt i form af udfasning af gamle fly og udvikling af nye flytyper. Nye flytyper som langdistanceflyene Airbus 380 (verdens største passagerfly), Boeing 788 (Dreamliner) og Airbus 350 og de seneste generationer af mellemdistanceflyene Airbus A320neo og Boeing 737MAX er markant mindre støjende på grund af designet af flykroppen, vingerne, bedre motorer og mindre vægt, set i forhold til sammenlignelige ældre flytyper.

Verdens største passagerfly 

Airbus 388 er verdens største passagerfly. Flyet, der gennem mange år har befløjet Københavns Lufthavn, er et godt eksempel på den nye generation af mindre støjende fly. En start med dette fly er markant mindre støjende sammenlignet med de ældre Airbus 330 og 340, selvom flyet rummer dobbelt så mange passagerer.

Samtidig med, at udviklingen går i retning af mindre støjende fly, reduceres brændstofforbruget også væsentligt.

Rolls-Royce motor på den nye flytype Airbus 350. Støjen fra motoren er reduceret i forhold til de ældre motorer, idet motoren er større, har færre "faner", der roterer langsommere og et anderledes luftflow gennem motoren.