Støjen fra CPH - Før og nu!

1994


Lufthavnens støjbelastning af omgivelserne er faldet gennem årtier - og er faktisk mere end halveret de sidste 25 år, se følgende afsnit.   For at give et indtryk af lufthavnens støjbelastning før og nu har vi taget udgangspunkt i 1994, men vi kunne have valgt et andet år et par årtier tilbage.     

CPH havde i 1994 i alt 229.000 flyoperationer og 14,1 millioner passagerer passerede igennem lufthavnen. 

Myndighedernes krav til den beregnede TDENL-værdi var 153,8 dB og det maksimale støjniveau i natperioden måtte ikke overstige 85 dB(A).  I 1994 blev TDENL-værdien beregnet til 151,6 dB

Flytyperne MD80, FK50, B737-300 og DC9 var de hyppigste flytypeter og udgjorde 68 % af alle flyoperationerne det år. Det domminerende fly støjmæssigt var B727, der blev helt udfaset i 2002. MD80 og DC9 er så støjende, at de siden 2007 ikke har kunnet opnå forhåndsgodkendelse til start i natperioden.

I 1994 var i alt 18.213 boliger omkring lufthavnen beliggende i områder hvor støjen var over 55 dB, som er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for flystøj.

​​​​
Støjbelastning (LDEN) for flytrafikken 1994. Belastningen er vist i 5 dB spring fra 55 dB. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for flystøj er 55 dB. Kortet er udarbejdet på baggrund af  beregninger foretaget af FORCE. 

2018


CPH havde i 2018 i alt 266.100 flyoperationer og 30,3 millioner passagerer passerede igennem lufthavnen. 

Kravet til den beregnede TDENL-værdi var 147,4 dB og det maksimal støjniveau i natperioden måtte ikke overstige 80 dB(A).  I 2018 blev TDENL-værdien beregnet til 145,3 dB

Flytyperne B737-800, A320, CRJ og A321 var dominerende og udgjorde 64 % af flyoperationerne i beregningsgrundlaget . 

I 2018 var i alt 2.126 boliger omkring lufthavnen beliggende i områder hvor støjen var over 55 dB, som er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for flystøj. Se boligopgørelsen her.

​​
Støjbelastning (LDEN) for flytrafikken i 2018. Belastningen er vist i 5 dB spring fra 55 dB. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for flystøj er 55 dB. Kortet er udarbejdet på baggrund af beregninger foretaget af FORCE.

Sammenfatning - Før og Nu

​​​​​Myndighederne har skærpet kravene til lufthavnen gennem årene - og CPH har levet op til disse krav.  TDENL-værdien, og dermed lufthavnens støjbelastning af omgivelserne er faldet markant.  I 1994 boede en stor del af borgerne i Kastrup, Tårnby, Dragør og Søvang i områder hvor støjbelastningen var over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. I 2018 var det kun boligerne tæt ved lufthavnen der havde denne støjbelastning, og det vel og mærke med flere flyoperationer og mere end dobbelt så mange passagerer som i 1994. Gennem 25 år er antallet af boliger der er beliggende i områder, hvor støjen er over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 55 dB, faldet med næsten 90 %.