Støj fra motorafprøvninger


Når et fly og dets motorer har været til service, foretages der efterfølgende en test af flymotorerne. Det kalder man en motorafprøvning. Bliver motoren testet med højere effekt end tomgang, er der tale om en motorkøring. Tilsvarende er en test op til tomgangsydelse en tomgangskøring.  Motorstørrelsen varierer fra fly til fly - men helt generelt er en motorkøring mere støjende end en tomgangskøring.

Det fremgår af nedenfor viste figur, at antallet af motorafprøvninger i 2020 lå på samme niveau som i 2018 og 2019. Igennem de sidste 10 år er der gennemsnitlig foretaget omkring 1.000 motorafprøvninger om året svarende til ca. 3 om dagen. Efter et fald i starten af den viste periode, har antallet af udførte motorkøringer i rigtig mange år ligget omkring de 1.000 , med en hovedvægt på tomgangskøringer.  

Motorafprøvninger foretaget i årene 2002 - 2020


Montering af en ny mikrofon på støjmålestation 2 på toppen af SAS hangar 4. Målestationen overvåger motorkøringer i SAS motorkøregård (Område 2) hvor hovedparten af alle motorkøringer bliver afviklet.