Støj fra motorafprøvninger


Når et fly og dets motorer har været til service, foretages der efterfølgende en test af flymotorerne. Det kalder man en motorafprøvning. Bliver motoren testet med højere effekt end tomgang, er der tale om en motorkøring. Tilsvarende er en test op til tomgangsydelse en tomgangskøring.  Motorstørrelsen varierer fra fly til fly - men helt generelt er en motorkøring mere støjende end en tomgangskøring.

Det fremgår af nedenfor viste figur, at antallet af udførte motorafprøvninger i 2023 var det laveste i over 20 år. I 2023 blev der udført i alt 107 "fuldpower" motorkøringer, mens antallet af tomgangskøringer udgjorde flertallet med ialt 610 køringer.   

 Motor- og tomgangskøringer igennem en 20-års periode.
Der har i 2023 været udført det laveste antal motorafprøvninger i over 20 år.


Støjmålestation  NMT 2 på toppen af SAS hangar 4. Målestationen overvåger motorkøringer i SAS motorkøregård (Område 2) hvor hovedparten af alle motorkøringer bliver afviklet.