Støj fra flyenes taxikørsel


For at komme til og fra start- og landingsbanerne kører flyene for egen kraft på de såkaldte taxiveje. Dette kaldes taxikørsel. Denne taxikørsel er kilde til støj, fordi flyet bruger en eller flere af sine motorer. Der kan være stor forskel på støjen fra taxikørsel alt efter om der er tale om et jetfly eller et propelfly. 

Når et fly taxier fra standpladsen hen mod startbanen vil det bruge begge motorer idet flyet samtidig gør sig klar til start under taxikørslen. Når et propelfly taxier mod standpladsen efter landing vil de fleste gøre det på en motors drift. Dermed støjer de mindre og der spares brændstof.

Se myndighedernes krav til støj fra taxikørsel i natperioden under fanebladet "Støjkrav". Støjen fra taxikørsel indgår i beregningerne  af den samlede flystøjbelastning sammen med støjen fra starter og landinger.  Se under "Krav om kortlægning af støj fra flytrafikken".

Taxistøjmåling på Emirates "Dreamliner" B788 på taxivej B

Støj fra flyenes brug af hjælpemotor (APU)


De fleste fly, der benytter lufthavnen, har en hjælpemotor kaldet en APU (Auxiliary Power Unit). APU’en er en lille jetmotor, der producerer strøm til flyet, når det er på jorden og hovedmotorerne er slukkede. APU’en bruges til opstart af hovedmotorerne, lys, aircondition og flyets andre tekniske installationer. APU'en er oftest placeret i halen af flyet, og som andre jetmotorer udsender den en del støj ved brug. For at mindske støjen, må APU'en maksimalt benyttes fem minutter før flyet skal afsted fra en standplads og fem minutter efter, det er ankommet til en standplads. Flyet skal i stedet benytte elinstallationerne og ventilationsfaciliteterne, CPH har sørget for, de har adgang til på langt de fleste standpladser. På de standpladser, der ikke har disse faciliteter, kan flyet benytte en GPU (Ground Power Unit) som er en el- eller dieseldrevet generator, der støjer væsentligt mindre end en APU. Det er kun 20 standpladser ud af 138 standpladser i 2024, der ikke har faste el- og ventilationsfaciliteter til flyene. Vores mål er, at alle passagerstandpladser skal have el- og ventilationsfaciliteter, så flyene ikke behøver bruge en mobil GPU.

En ældre støjende dieseldrevet mobil varmeenhed  (til venstre) erstattes af en fast eldrevet varme- og køleenhed på en standplads (til højre).