Måned
Trafiktæthed
Landinger
Starter
Angiv adresse

Trafiktæthed illustrerer antallet af operationer. Det kan enten være starter eller landinger i et givent område. Er farven rød er der tale om over 500 flyoperationer i det givne område.

Banebenævnelsen "UNK" betyder ukendt bane, idet en flyoperation ikke har fået den benyttede bane registreret i systemet.

Udvid kortet ved at trykke på firkanten til højre på kortet