Krav til støj fra starter og landinger i natperioden

Krav til støj fra starter og landinger i natperioden


Flystøj om natten og i de tidlige morgentimer kan give søvnforstyrrelser og kan opleves som særligt generende.
Derfor er starter og landinger i natperioden mellem klokken 23.00 og 06.00 pålagt restriktioner om, at et maksimalt støjniveau på 80 dB(A) ikke må overskrides i seks målestationer placeret i boligområderne omkring lufthavnen. Grænseværdien på 80 dB(A) er lig med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for maksimalstøj fra starter og landinger i natperioden. Baggrunden for den vejledende grænseværdi er, at Miljøstyrelsen som udgangspunkt har tilstræbt, at flystøjen ikke skal give anledning til søvnforstyrrelser for beboerne omkring lufthavnen. En gennemsnits dansk bolig dæmper udefrakommende støj med ca. 35 dB(A). Da grænsen for, hvornår lyd er søvnforstyrrende ligger på 45 dB(A), har myndighederne sat grænseværdien til 80 dB(A). Københavns Lufthavn kontrollerer dagligt, at vi overholder grænsen, og eventuelle overskridelser af det maksimale støjniveau bliver sendt til myndighederne.

CPH har ikke haft overskridelser af støjkravet for natperioden i de seneste ni år.

CPH har ikke haft overskridelser af støjkravet for natperioden siden 2013 (9 år siden). CPH's støjovervågningssystem består af 12 støjmålestationer hvoraf seks er placeret på lufthavnens areal og seks er placeret i boligområderne omkring lufthavnen. Det er målestation: 1, 5, 6, 7, 8 og 9. Foruden de 12 støjmålestationer har  CPH to mobile støjmålestationer.