Krav til anvendelse af baner

Krav til anvendelse af baner


Banesystemet i Københavns Lufthavn består af to parallelle hovedbaner (04L/22R og 04R/22L) samt en tværbane (12/30).

Brug af hovedbanerne i dag- og aftentiden kl. 06–23:

Når bane 22 er i brug, skal starter fortrinsvis foregå på bane 22R og landinger på bane 22L.
Når bane 04 er i brug, skal starter fortrinsvis foregå på bane 04R og landinger på bane 04L.

Operationer på parallelbanen er tilladt i dette tidsrum.

Brug af hovedbanerne i natperioden kl. 23-06:

Når bane 22 er i brug, skal starter og landinger foregå på bane 22L.
Når bane 04 er i brug, skal starter foregå på bane 04R og landinger på bane 04L.

Brug af tværbane 12/30

I dag- og aftentiden kl. 06-23 må bane 30 bruges til landinger uden restriktioner.
Bane 12 må kun benyttes til starter og landinger og bane 30 må kun benyttes til starter under særlige betingelser.

I natperioden kl. 23-06 må bane 12/30 ikke benyttes. Bane 30 må dog benyttes til landinger under særlige vindforhold.

Lufthavnens baner. De enkelte baner er benævnt efter den kompasretning de peger mod. Bane 22R peger mod 220⁰ og ligger til højre ”Right eller R”. 


De meteorologiske forhold har stor indflydelse på, hvordan beflyvningen er af en lufthavn.
Flystarter og -landinger bliver afviklet imod den aktuelle vindretning. Baggrunden for dette er, at flyets vinger herved giver flyet større opdrift, hvorfor fly af sikkerhedsmæssige årsager starter og lander i modvind. Anvendelsen af start- og landingsbanerne i Københavns Lufthavn afhænger derfor af den aktuelle vindretning. De dominerende vindretninger ligger i spektret sydvest – vest. Dette afspejler sig tydeligt i de sidste fem års banebrug, idet bane 22R har været brugt til ca. 63 procent af alle starter og bane 22L har været brugt til ca. 65 procent af alle landinger. Bane 22 er netop i brug når vinden er fra syd - sydvest - vest.

Baneanvendelsen i perioden 2017-2021 (fem år).

Stort set alt trafik bliver afviklet på de to hovedbaner. Tværbanen (12-30) bliver i dag kun brugt, når vindforholdene gør det nødvendigt. Dog kan der landes på bane 30 om dagen uden særlige restriktioner. Om natten er tværbanen lukket – med meget få undtagelser. Når flyene bruger tværbanen, lander og letter de ind over København og Sydsverige, hvilket kan være til gene for de borgere, der bor under banens ind- og udflyvningskorridorer.