Krav om et støjovervågningssystem

Krav om et støjovervågningssystem


Miljøstyrelsen og Trafikstyrelsen stiller krav til CPH om, at vi skal have et støjovervågningssystem til kontrol af lufthavnens støjbelastning af omgivelserne. 

CPH's støjovervågningssystem består af 12 støjmålestationer, hvoraf seks af dem er placeret på lufthavnens areal og seks er placeret i boligområderne omkring lufthavnen. Radardata fra lufthavnen (groundradarsystem) og flyveledelsen Naviair (multi-radar system) bliver kædet sammen med støjdata. Det giver os mulighed for at overvåge hver enkelt flyoperations støjbelastning af omgivelserne. Denne overvågning foregår i alle døgnets timer hele året rundt. De data og viden , vi får fra det avancerede overvågningssystem, bruger vi til:

  • Overvågning af lufthavnens støjende aktiviteter

  • Arbejdet med at reducere støjen i omgivelserne

  • Rapportere til miljø- og luftfartsmyndighederne, hvis et fly overskrider de støjbegrænsende bestemmelser

  • Udarbejde egenkontrolrapporter

  • Sagsbehandling i forbindelse med klagesager

  • Dialog med flyselskaberne om operationelle forhold

Ud af de 12 støjmålestationer er seks placeret i boligområderne omkring lufthavnen. Det er målestation: 1, 5, 6, 7, 8 og 9.


CPH foretog i 2019 en udskiftning hele støjovervågningssystemet. 
Firmaet Casper BV fra Holland har i samarbejde med den engelske mikrofonproducent Cirrus leveret anlægget.
I 2023 besluttede CPH i samarbejde med Casper BV at skifte til en ny mikrofonproducent. Samtlige mikrofoner, Sound level meters og andet hardware blev således udskiftet med udstyr fra firmaet NTi. NTi  Audio har hovedsæde i Liechtenstein. 
CPH's støjovervågningssystem består af 12 målestationer hvoraf seks er placeret på lufthavnens areal og seks er placeret i boligområderne omkring lufthavnen.
Foruden de 12 støjmålestationer har CPH også to mobile støjmålestationer. Støjmålestationerne registrerer støjniveauet i omgivelserne hele døgnet. Vær opmærksom på at målestationerne registrerer både flystøj og baggrundsstøj som eksempelvis biltrafik, fuglesang og vindstøj.  Bemærk vejrstationen til højre for mikrofonen. To af støjmålestationerne er placeret på lufthavnens areal har en vejrstation påmonteret. 
NMT 4 foran Hanagr 243 i Sydområdet. Ny mikrofon og anden hardware blev monteret  i november 2023.