Krav om kortlægning af støj fra flytrafikken

Krav om kortlægning af støj fra flytrafikken


Det er et krav i lufthavnens miljøgodkendelse af støj fra flytrafik, at der hvert 3. år skal foretages en støjkortlægning af flytrafikken.

Den sidste kortlægning blev lavet i 2022. Den viste støjbelastning fra starter, landinger og flyenes taxikørsel i 2021. Støjkortlægningen skal dokumentere, at CPH lever op til grænserne for belastningen med flystøj i områderne omkring Københavns Lufthavn.

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning for flystøj (vejl. Nr 5, 1994 Støj fra flyvepladser) skal støjbelastningen beregnes for de tre mest trafikerede måneder i året. I 2021 var det månederne oktober, november og december. 

Støjbelastningen fra flytrafikken i 2021 viser, at støjbelastningskurven LDEN = 65 dB (sorte kurve), ligger indenfor den tilsvarende støjbelastningskurve i lufthavnens miljøgodkendelse (røde kurve).

Forskellen mellem støjkurven LDEN = 65 dB for 2021 og den tilsvarende støjbelastningskurve i miljøgodkendelsen varierer i områderne rundt om lufthavnen, men i forhold til miljøgodkendelsen er støjbelastningen i 2021 reduceret i alle boligområder udenfor lufthavnens område. I områderne vest og sydøst for lufthavnen (Tårnby, Dragør og Store Magleby) er reduktionen af størrelsesordenen 4-8 dB i forhold til miljøgodkendelsen. Den lave støjbelastning skyldes primært den kraftigt reducerede flytrafik som følge af pandemien.  

FORCE Technology har foretaget LDEN beregningerne med rapporten ”CPH Flystøjberegning 2021”, DANAK-nr. 100/2719, se den her.

TDENL beregningen for 2021 viser tilsvarende som LDEN-beregningen, at støjbelastningen er lidt under 5 dB mindre end miljøgodkendelsens grænse for støjbelastningen, se afsnittet "Krav til den årlige samlede støjbelastning".

Den lave støjbelastning skyldes, som ovenfor nævnt, primært den kraftigt reducerede flytrafik som følge af pandemien. 

Læs mere om støjbelastningen i 2021 i CPH's årsrapport om flystøj i 2021.


​​
Støjbelastningen fra flytrafikken i 2021.
Den sorte linje viser støjbelastningen fra trafikken i 2021.
​​​​​​​​​​​​​​LDEN = 65, 70, 75 dB.

Den røde linje viser kravene til CPH i miljøgodkendelsen .