Hvorfor flyves der direkte henover København og Frederiksberg?

1. januar 2021

Banesystemet i Københavns Lufthavn består af to parallelle hovedbaner (04L-22R og 04R-22L) samt en tværbane (12-30). Stort set al trafik afvikles på de to hovedbaner, hvor ind- og udflyvning hovedsageligt foregår over Øresund og Køge Bugt. Lufthavnen har derudover en tværbane (bane 12-30), som anvendes i meget begrænset omfang. Når flyene benytter tværbanen, lander og letter de ind over København og Sydsverige, hvilket kan være til gene for mange mennesker. Brugen af tværbanen er derfor begrænset mest muligt og anvendes normalt kun i forbindelse med megen tværvind på hovedbanerne.