Støjniveauet fra lufthavnen kan svinge meget selv inden for få timer. Hvorfor?

1. januar 2021

Støjniveauet fra aktiviteterne i lufthavnen afhænger af mange forhold. For det første afhænger støjniveauet af antallet af starter og landinger og andre støjende aktiviteter i lufthavnen. Derudover afhænger det af, hvilke baner der benyttes og til sidst er lydudbredelsen mellem lufthavnen og naboer meget afhængig af meteorologien – altså vejrforholdene.

Lufthavnens trafikafvikling afhænger meget af vind og vejr. Af sikkerhedsmæssige årsager afvikles landinger og starter imod den aktuelle vindretning. Baggrunden for det er, at flyets vinger herved giver flyet større opdrift. Anvendelsen af start- og landingsbanerne i Københavns Lufthavn afhænger derfor af den aktuelle vindretning. Det vil altså sige, at hvis vindretningen ændrer sig, så kan brugen af banerne også ændre sig, og det vil ændre væsentligt på støjen i områderne omkring lufthavnen.

Meteorologien påvirker lydudbredelsen således, at vind fra lufthavnen mod en position uden for lufthavnen vil medføre, at støjen forøges i positionen og omvendt, hvis det modsatte er tilfældet. Ligeledes vil høj blå himmel og stor solindstråling medføre, at støjen "bøjes opad" og derfor vil der være mindre støj end i situationer med overskyet vejr.