Hvorfor bliver der ikke målt støj fra lufthavnen på Sundbyvester Plads?

1. januar 2021

Der er fra Miljøstyrelsen og Trafikstyrelsens side stillet krav om, at CPH skal have et støjovervågningssystem til kontrol af lufthavnens støjbelastning af omgivelserne. Systemet består af 12 støjmålestationer, hvor henholdsvis seks er placeret på lufthavnens areal og seks er placeret i boligområderne omkring lufthavnen. Støjmålestationerne på lufthavnens område overvåger støjende aktiviteter i lufthavnen som eksempelvis motorafprøvninger, mens de seks målestationer placeret i boligområderne omkring lufthavnen er placeret, der hvor støjbelastningen fra startende og landende fly er størst. Der er således ikke krav om at lufthavnen måler støjen andre steder. Dog har vi i 2019 fået to mobile målestationer, således at vi løbende kan supplere med støjmålinger i områder hvor de faste målestationer ikke er placeret. Dem kan du læse mere om her. Har du ønsker til, hvor vi skal placere de mobile målestationer, så hører vi meget gerne fra dig. Skriv til Sustainability Services på maf@cph.dk

Vi kan ikke garantere, at der kan blive opstillet en mobil målestation i din have, men vi vil meget gerne se på din forespørgsel.