Et fly fløj over vores bolig! Er flyruterne ændret?

1. januar 2021

Der er nøje krav til ind- og udflyvningen til/fra lufthavnen. For at sikre at færrest muligt belastes af støj, er der fastlagt korridorer i forlængelse af banerne, som startende og landende fly ikke må overskride. Der kan dog af sikkerhedsmæssige årsager gives tilladelse til afvige fra disse korridorer f.eks. for undgå at flyve ind i kraftige bygeskyer eller i forbindelse med en afbrudt landing, hvor et fly af sikkerhedsmæssige årsager, er nødsaget til at afbryde landingen og fortsætte ”rundt om lufthavnen”, inden det derefter lander. Brugen af banerne er meget afhængigt af de meteorologiske forhold, særligt vindretningen. Af sikkerhedsmæssige årsager afvikles landinger og starter imod den aktuelle vindretning. Baggrunden for dette er, at flyets vinger herved giver flyet større opdrift. Anvendelsen af start- og landingsbanerne i Københavns Lufthavn afhænger derfor af den aktuelle vindretning. Ændrer vindretningen sig for eksempel, så kan brugen af banerne også ændre sig.