Vi kigger på hus på Amager, hvor meget støj vil vi opleve?

1. januar 2021

CPH foretager støjkortlægninger af flystøjen hvert 3. år. I kan se den seneste kortlægning fra 2018 under fanebladet "Dokumenter". Her kan I se, hvordan støjbelastningen er i forhold til det hus eller de områder, I har i tankerne. Vær opmærksom på at støjkortlægningen viser den beregnede støjbelastning ud fra et stort antal flyoperationer, og kan ikke umiddelbart sammenlignes med hvor meget et enkelt fly støjer ved eksempelvis en start. I kan også se, hvordan flyene flyver nær jeres kommende bolig under fanebladet "Flights and tracks” og se flytrafikken "live" via CPH Flight Tracker. Det er vigtigt at tilføje, at de meteorologiske forhold spiller ind, når man taler om støjudbredelsen fra lufthavnen. Derfor kan støjen opleves meget forskelligt fra dag til dag, ja nogle gange endda fra time til time.

Man kan endvidere hente oplysninger om trafikstøj (vej-, jernbane og flystøj) på Miljøstyrelsens side vedrørende støjkortlægning på: hhtps://Miljøgis (mim.dk)