Kan jeg ansøge om at få foretaget støjmålinger i min have?

1. januar 2021

CPH's to mobile støjmålestationer skal supplere med støjmålinger i områder hvor de faste støjmålestationer ikke er placeret. De mobile målestationer skal som minimum være placeret på samme sted i to måneder, men gerne længere, således at vi får registreret flystøj samt baggrundsstøj under alle vindforhold. Dermed får vi også registreret flystøj med starter og landinger fra begge baneretninger. Vi udformer en årlig måleplan for de mobile støjmålestationer. 

Hvis du også er interesseret i at få målt fly- og baggrundsstøj på din adresse er du meget velkommen til at skrive til CPH Sustainability Services på: maf@cph.dk

Vi kan ikke garantere, at der kan blive opstillet en mobil målestation i din have, men vi vil kigge på din forespørgsel.