Hvorfor er der ikke forbud mod flyvning i natperioden?

1. januar 2021

Det er helt korrekt, og det er en vigtig forudsætning for, at Københavns Lufthavn fortsat kan være konkurrencedygtig og udvikle sin status som international lufthavn. F.eks. er det væsentlig for flyfragtselskaberne, at de kan flyve ud og ind i København i natperioden. Til gengæld er der dels en særlig godkendelsesprocedure for planlagte starter i natperioden, dels er der støjgrænser for, hvor meget støj starter og landinger må give anledning til i boligområderne tæt omkring lufthavnen. For at beskytte naboerne og undgå overskridelser af støjgrænsen har Trafikstyrelsen, Miljøstyrelsen og CPH i årtier haft et udvalg (FUNA), der forhåndsgodkender alle planlagte starter i natperioden.

Forhåndsgodkendelsesudvalget for nattrafik for Københavns Lufthavn, Kastrup (FUNA) mødes to gange om året. Møderne bliver afholdt før starten af henholdsvis sommer- og vintersæsonen.  Kun operationer, der forventes at kunne overholde støjgrænsen, tildeles forhåndsgodkendelse til start i natperioden.

For starter der tilmeldes mellem møderne, har FUNA udarbejdet en negativliste med flytyper, der ikke kan opnå tilladelse til at starte i natperioden. Listen er udarbejdet ud fra de mange målinger lufthavnen har foretaget over årene, og disse viser, at flytypen normalt ikke kan overholde støjgrænsen på 80 dB(A).