Lufthavnens støjskærme

CPH har mange kilometer støjvolde og støjskærme fordelt rundt på lufthavnens areal. De mange støjvolde og støjskærme er placeret således, at de sammen med lufthavnens store bygninger skærmer de omkringliggende boligområder mest muligt for den støj som uundgåeligt er en del af det at drive en international lufthavn. Disse støjskærme har været et krav i CPH's oprindelige miljøgodkendelse og er en forudsætning for den nye reviderede miljøgodkendelse

En høj støjskærm har en positiv effekt for især de nærliggende boligområder, men det er ikke alle steder CPH har mulighed for at bygge høje støjvolde eller støjskærme. Af sikkerhedsmæssige årsager er der udformet de såkaldte hindringsplaner, som stiller krav om at der ikke må være hindringer i form af større tekniske installationer og bygninger, herunder også støjvolde i områderne for enden af banerne.  Disse planer sikre, at der dels ikke er radarreflektioner på ILS-systemet (Instrument Landing System) som flyene benytter ved landing dels at et fly der ved et uheld kører af banen, ikke kører ind i større bygninger og støjvolde. 

Mod nord udgør støjskærmene SAS's store hangarer, hele terminalområdet og en lang støjskærm ved den gamle indenrigsgård.

Mod vest ud mod Amager Landevej er der etableret op til 10 meter høje støjvolde. 

Længere sydpå  i den vestlige del af lufthavnen, er der som vist på billedet, også støjvolde der skærmer boligområderne mod vest.

I den sydøstlige del af lufthavnen udgør store støjvolde og hangarerne en skærmning mod den nordlige del af Dragør.   

Det er CPH's vurdering, at der er god støjafskærmning rundt om Københavns Lufthavn, og vi ser løbende på mulighederne for at bygge den yderligere ud.